Higly SEO optimized structure
Extensive support forum

Monthly Archives: | February, 2021

A robot által megfogott paraméteres héjak deformálható modellezése Comments Off on A robot által megfogott paraméteres héjak deformálható modellezése

Original: http://robotics.cs.iastate.edu/ResearchDeformableModeling.shtml Robotikai Laboratórium Számítástudományi Tanszék | Iowa Állami Egyetem A deformálódó tárgyak mindennapjainkban mindenütt jelen vannak. A manipulálás képessége a robot intelligenciájának és ügyességének fontos mércéje. Ez a készség elvárja, hogy ne csak hatást gyakoroljon az orvosi robotikára, hanem megnyitja az ajtót az otthoni robotok fejlesztése előtt is. A robotok megragadásáról és ügyes manipulációjáról szóló gazdag irodalom ellenére a deformálható tárgyak megragadása továbbra is fejletlen kutatási terület. Ez részben annak köszönhető, hogy nincs geometriai keret az ilyen típusú megfogások jellemzésére, részben pedig maga a megfogási folyamat modellezésének magas számítási költsége. Erre a nagyrészt feltáratlan területre lépve vizsgálatot végeztünk a megfogott tárgyak deformációjának modellezésével kapcsolatban. Különösen a vékony héjak deformációinak kiszámítására összpontosítottunk alkalmazott terhelések mellett. A héj két szorosan egymás melletti és ívelt felület közé zárt test. A héjak klasszikus elmélete feltételez egy paraméterezést a héj középső felületén a főgörbület mentén. Az ilyen paraméterezés, bár mindig lokálisan létezik, sok felületre nem ismert, és ennek levezetése nagyon nehéz, ha nem is lehetetlen. Kiterjesztettük mind a lineáris, mind a nemlineáris héjelméletet, hogy leírjuk az extenzív, nyíró és hajlító törzseket a geometriai invariánsok, ideértve a fő görbületeket és vektorokat, valamint a kapcsolódó irány- és kovariáns származékokat. Tudomásunk szerint ez a vékony héj törzsek első,

Felkonvertálás Comments Off on Felkonvertálás

Original: http://xfront.com/upconversion/ Roger L. Costello Az egyes adatok felépítésének szabályai gyakran a következők: valaki fejében, valamilyen könyvben dokumentálva, vagy eljárási törvénykönyvben temették el. Ha nincs hozzáférése a személyhez, a könyvhöz vagy a forráskódhoz, akkor nehéz lehet értelmezni az adatokat, és téves értelmezésnek van kitéve. Az átalakítás arról szól, hogy a struktúra explicit legyen ott, ahol korábban implicit volt. Vegyünk egy egyszerű példát a matematikából: a + b * c Ha matematikai könyvekben keresgél, megtalálja ezt a szabályt: Végezze el a szorzást az összeadás előtt. A fenti egyenletben ez a szabály implicit. Ha nincs hozzáférése matematikai könyvekhez (és ezt a szabályt elfelejtette a matematikaórákból), akkor helytelenül dolgozhatja fel az egyenletet. A szabály egyértelművé tehető néhány strukturáló szimbólum, nevezetesen zárójel hozzáadásával: a + (b * c) Ami korábban implicit volt, azt most egyértelművé tették, vagyis az egyenletet átalakították. Az XML világban jelölést adunk hozzá, hogy az adatok szerkezete egyértelművé váljon. Vegye figyelembe ezeket az adatokat: Origin of Wealth, Eric D. Beinhocker, 2006, 1-57851-777-X, Harvard Business School Press. Az adatok felépítésében rengeteg implicit szabály van: az első vessző előtti karakterek a könyv címét jelentik, az első vessző és a második vessző közötti karakterek a könyv szerzőjét képviselik, a második és a harmadik vessző közötti karakter